Serviciul stare civilă informează despre înregistrarea actelor de naștere pe perioada stării de urgență

Social

Pe durata stării de urgență transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii în termenul legal de 30 de zile se va face de către unitatea medicală unde s-a produs nașterea, prin intermediul mijloacelor electronice (fax, email securizat).

După înregistrarea nașterii, ofițerul de stare civilă, transmite unității medicale care a emis certificatul medical constatator o dovadă privind înregistrarea nașterii, care va cuprinde și codul numeric personal atribuit nou-născutului, iar  certificatul de naștere se va elibera după încetarea stării de urgență.

Certificatele medicale constatatoare în original se rețin la unitatea medicală și se transmit serviciului de stare civilă care a înregistrat nașterea în termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Declararea și înregistrarea nașterii după împlinirea termenului legal de 30 de zile pentru nou-născutul viu se va face după încetarea stării de urgență.

Această măsură a fost luată pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Decretul nr. 240, din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României .

Informaţii suplimentare, se pot obține la nr. de telefon 0265/268.330 int. 193, 116.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.