MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere – director executiv adjunct la Direcţia economică.

Social

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 26 noiembrie 2019,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 25.10.2019 – 13.11.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postuluiCondiții
– 1 funcţie publică de conducere – director executiv adjunct– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice
– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.