Municipiul Târgu Mureș

Divertisment

Reședința administrativă a județului Mureș, Târgu Mureș, cu cei 134.290 de locuitori ai săi (înregistrați în 2011), se află în partea central-estică a Podișului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al râului Mureș.

Cercetările făcute de arheologi în arealul orașului au identificat urme ce dovedesc existența vieții și activității umane în aceste ținuturi încă din neolitic. Primele atestări documentare datează din feudalismul timpuriu, așezarea fiind consemnată în izvoarele de pe la 1300, sub denumirea de ”Forum Syculorum”, apoi cu numele ”Novum Forum Syculorum” (Târgul sau Noul Târg al Secuilor).

La începutul veacului al XV-lea, în vechiul târg apar primele bresle; în prima jumătate a secolului al XVI-lea, așezarea se evidenția printre orașele prospere din Transilvania, ca important centru meșteșugăresc și comercial.

Între 1602-1653, se reconstruiește cetatea, cu bastioane ale breslelor meșteșugărești care și în prezent le poartă numele — bastioanele Croitorilor, Măcelarilor, Dogarilor, Blănarilor, Cizmarilor ș.a. (pe locul unei alte fortificații ridicate în secolul al XV-lea). La 29 aprilie 1616, în vremea principelui Gabriel Bethlen, orașul a fost ridicat la rangul de municipiu.

De-a lungul secolelor, Târgu Mureș a avut un rol însemnat în istoria României. Din 1430 și până în 1707, aici s-au ținut 33 de diete ale Principatului Transilvaniei. Tot aici, după 1754, mai mult de un veac (până în anul 1890), a funcționat ”Tabula regia judiciaria” (”Tabla regească”), tribunalul suprem al Transilvaniei, unde și-au făcut practica de avocat revoluționarii pașoptiși Avram Iancu și Alexandru Papiu-Ilarian. Și tot la Târgu Mureș au învățat Gheorghe Șincai și Petru Maior, reprezentanți de frunte ai Școlii Ardelene.

În a doua parte a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX, până la unirea Transilvaniei cu România din 1918, orașul se dezvoltă lent. Din 1918 și până în 1944, dezvoltarea localității este accelerată în special datorită utilizării gazului metan drept combustibil și materie primă în industrie (pe teritoriul județului Mureș, gazul metan a fost descoperit în 1907 și a început să fie exploatat în 1913).

Ca urmarea a Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, Târgu Mureș, s-a aflat, împreună cu toată partea de NV a Transilvaniei, sub ocupație ungaro-horthystă, fiind eliberat, de către armata română, la 28 septembrie 1944.

După război, orașul trece printr-un nou proces de dezvoltare, devenind un puternic centru cultural-științific, literar-artistic, universitar, politico-administrativ, comercial, turistic, demografic, dar mai cu seamă industrial — se dezvoltă industria chimică (în 1962 a fost înființat Combinatul de îngrășăminte azotoase — actualul AZOMUREȘ, lider pe piața industriei de îngrășăminte chimice din România), cea metalurgică, industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară precum și cea ușoară, totodată fiind construite noi obiective, îndeosebi în domeniul industriei energiei electrice. 

După 1989, funcția preponderent industrială a municipiului a scăzut treptat. Astăzi, Târgu Mureș se găsește în proces de trecere de la o economie bazată în mare parte pe activități din sectorul secundar, la o economie bazată pe servicii. Sectorul industrial este reprezentat de industria chimică și cea de prelucrare a lemnului (la Târgu Mureș își are sediul una dintre cele mai mari întreprinderi de acest gen din țară, SC Mobex SA), industria alimentară (mai ales sectorul producției de lapte de consum, lactate și brânzeturi), industria textilă, a confecțiilor, a pielărie și a încălțămintei, industria de echipamente electrice, electronice și optice, fabricarea produselor din minerale nemetalice, industria metalelor și cea constructoare de mașini.

În septembrie 1990, la inițiativa medicului Raed Arafat, și-a început activitatea Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare — SMURD (inițial SMUR — Serviciul Mobil de Urgență și Reanimare).

Dintre atracțiile turistice ale localității sunt demne de menționat: Cetatea Medievală (în interiorul ei se află o biserică reformată, inițial franciscană, a cărei zidire a fost finalizată în 1442); biserica romano-catolică a fostei Mănăstiri a iezuiților; Biserica unitariană; Biserica romano-catolică ”Sf. Anton” a fostei Mănăstiri a minoriților; Catedrala ”Înălțarea Domnului”; biserica din lemn, închinată Sfântului Arhanghel Mihail. De interes sunt și Muzeul Județean Mureș, Palatul Toldalagi, Palatul Teleki, în care azi funcționează biblioteca documentară Teleki-Bolyai (fondată de Sámuel Teleki); Palatul Apollo; casa în care a stat o vreme Avram Iancu; casa Kendeffy; casa Haller; casa Görog, Casa pe arcuri, Ceasul Floral din Piața Trandafirilor sau statuia ”Lupa Capitolina”.

Supranumit ”Orașul Florilor”, Târgu Mureș a fost declarat municipiu la 17 februarie 1968.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.