DEZBATERE PUBLICĂ – cu privire la documentatiile de urbanism PUZ

Social

Municipiul Târgu Mureş, organizează în perioada  15.06.2020-26.06.2020, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţia de urbanism:

„PUZ- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe”, cu regulamentul local de urbanism aferent,  strada Remetea, nr. 242A
Beneficiar: Ștefan Doinița-Maria
Elaborator: SC”ARHITECTON”SRL- arh.urb. Kovacs Angela

Consultarea documentaţiei de urbanism supusă dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Municipiului www.tirgumures.ro, la secțiunea:  Informaţii publice – Arhitect Şef- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D.- aflate în dezbatere publică- 2020- 04.aprilie-02. PUZ

– direct la avizierul din holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z./P.U.D. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, urbanism@tirgumures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 26.06.2020 ora 12,30, la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat la 8, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail urbanism@tirgumures.ro. sau la telefon 0265.268330, int. 154, până la data de 25.06.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.