ANUNȚ – în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local

Social

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș aduce la cunoștință asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii că până în data de 30 septembrie 2019, orele 12.00 la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Gh. Doja nr. 9, pot depune documentația de solicitare a subvenției de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru anul 2020.

            Selecția are loc în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare și ale HG. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998.

            Documentația de solicitare a subvenției va conține următoarele:

a)  cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în HG. nr. 1153/2001 anexa nr. 1, în 3 exemplare;

b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară municipală;

c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației;

d) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local;

e) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central;

f) licența de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenția, eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice.

Documentația de solicitare a subvenției se înaintează în plic închis și se înregistrează la registratura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, camera 8.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș la numărul de telefon 0365430859 int. 108 și pe adresa de e-mail: social2@tirgumures.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.