DEZBATERE PUBLICĂ – cu privire la documentatiile de urbanism PUZ

Social

Municipiul Târgu Mureş, organizează în perioada  14.07.2020 – 28.07.2020, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

„P.U.Z.- Stabilire reglementări urbanistice pentru introducere în intravilan și reconformare U.T.R. pentru construire cartier de locuințe colective cu dotări aferente unui centru de cartier – echipare publică, servicii de interes general”, cu regulamentul local de urbanism aferent, Calea Sighișoarei, f.nr., beneficiar: S.C. PROFITEC S.R.L..; elaborator: S.C. Arhitecton S.R.L. – arh.urb. Kovacs Angela

„P.U.Z.- Lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire ansamblu de locuințe individuale”, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Zeno Vancea, f.nr. ; beneficiar: S.C. JAKO PREST SERV S.R.L..; elaborator: S.C. Arhitecton S.R.L. – arh.urb. Kovacs Angela

„P.U.Z.- Reconformare parțială zonă funcțională și stabilire reglementări pentru construire locuințe colective P+2E+3E retras, creare accese, utilități”, cu regulamentul local de urbanism, str.Mărului, f.nr..; beneficiar: S.C. JAKO PREST SERV S.R.L..; elaborator: S.C. Arhitecton S.R.L. – arh.urb. Kovacs Angela

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 28.07.2020 ora 15,00, la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.