Somatie cu privire la vehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public ori privat al municipiului Targu Mures

Social

În conformitate cu prevederile art. 6, cap. 2 din Legea nr. 421/2002 – privind regimul juridic al vehiculelor  fără  stăpân sau abandonate pe terenuri  aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a art. 6 din H.G. nr. 156/2003- referitoare la aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, în vederea identificării deţinătorului legal al vehiculului, se aduce la cunoştinţă publică lista cuprinzând autovehiculele fără stăpân abandonate pe domeniul public sau privat al municipalităţii, tabel care se afişează şi la sediul Primăriei Târgu Mureş.

Menţionăm că au fost identificate pe domeniul public sau privat al municipiului Târgu Mureş autovehiculele cu următoarele caracteristici:

1.DACIA  de  culoare  albastră, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str.Plopilor din cartierul Unirii

2. OPEL ASTRAde culoare  roşie, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str.Plopilor din cartierul Unirii.

3. FIAT PUNTOde  culoare  gri, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Pandurilor nr.5 ( lângă parcul de joacă).

4. FIAT STILOde  culoare  verde, fără număr de înmtriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Posada nr.97 ( lângă pădure).

5. VW PASSATde  culoare  vişinie, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Sârguinței (parcarea de lângă Jandarmerie).

6. OPEL VECTRAde  culoare  roşie, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Rodniciei nr. 22.

7. VW PASSATde  culoare  albastră, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Tisei nr. 2

8. VW GOLFde  culoare  albastră, fără număr de înmatriculare,  abandonată pe domeniul public, pe str. Pandurilor nr. 13.

Precizăm că în conformitate cu prevederile H.G. nr. 156/2003, în situaţia în care vehiculul nu este revendicat de către deţinătorul legal şi ridicat de pe domeniul public sau privat al municipiului, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunţului, prin dispoziţia primarului, autovehiculul va fi trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 421/2002.

În cazul în care nu se va da curs acestei  somaţii, vehiculele vor fi ridicate de pe domeniul public, iar eventuala restituire se va face conform art. 15, alin. 2 din H.G. nr. 156/2003, după achitarea unei amenzi contravenţionale de 2.000 lei şi a taxelor aferente ridicării şi depozitării vehiculelor.