Serviciul stare civilă informează despre înregistrarea actelor de naștere pe perioada stării de urgență

Pe durata stării de urgență transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii în termenul legal de 30 de zile se va face de către unitatea medicală unde s-a produs nașterea, prin intermediul mijloacelor electronice (fax, email securizat). După înregistrarea nașterii, ofițerul de stare civilă, transmite unității medicale care a emis certificatul medical constatator o dovadă privind […]

Continue Reading

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L. informează:

În vederea prevenirii oricăror consecinţe cauzate de criza ,, Coronavirus ,, vă aducem la cunoştinţă faptul că Piaţa de Vechituri din Târgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 107, va fi închisă până la data de 22 martie 2020 inclusiv. Orice alte date sau informaţii în acest sens vor fi aduse de îndată la cunoştinţă tuturor cetăţenilor […]

Continue Reading